blog-image

Şema terapisi, bireylerin yaşamlarındaki kalıplaşmış düşünce ve davranışlarının kökenlerini keşfederek bu yanıltıcı şemaları dönüştürebilmek ve böylece kişinin duygusal sağlığını iyileştirebilmek adına geliştirilmiş bir terapi yöntemidir. Psikolojinin derinliklerinde saklı bu teknik, geçmişteki olumsuz deneyimlerimizin gölgesinden sıyrılıp güncel yaşantımızı daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmemizi amaçlar. Peki nedir şema terapi ve hangi tekniklerden meydana gelir? Bu yazımızda, şema terapinin temelini oluşturan bilgilerden yola çıkarak, temel şema terapi tekniklerine ve bu sürecin etkililiğine dair sonuçlara ışık tutacağız. Sağlıklı bir zihin yapısı için yol haritası niteliğindeki şema terapi uygulamalarının nasıl bir etki alanına sahip olduğunu detaylandırıyoruz. Devamında, “Şema Terapi Nedir?” bölümüyle başlayarak, “Şema Terapi Teknikleri Neler İçerir?” ve “Şema Terapi Uygulamalarının Sonuçları Nelerdir?” başlıkları altında terapinin etkili mekanizmalarını adım adım inceliyoruz.Schema terapi hakkında her şey: Temel prensipler, uygulanan teknikler ve elde edilen sonuçlar derinlemesine inceleniyor. Tedavi sürecine dair ipuçları.

Şema Terapi Nedir?

Şema Terapi, bireylerin hayatlarını olumsuz yönde etkileyen ve genellikle çocukluk ya da ergenlik dönemlerine dayanan kalıp inanç ve davranışların tanınmasını ve değiştirilmesini hedefleyen psikolojik bir tedavi yöntemidir. Bu terapi yaklaşımı, özellikle kronik duygusal sorunları olan ve başka terapi yöntemlerinden yeterli yanıt alamamış kişiler için geliştirilmiştir.

Şema terapide ana amaç, bireyin maladaptif şemalarını (istenmeyen düşünce ve davranış kalıpları) ortaya çıkarmak ve bireye daha işlevsel düşünme ve davranış modelleri kazandırmaktır. Bu süreç, kişiye özgü tekniklerin kullanılmasıyla ilerler ve terapinin ilerleyişi tamamen bireyin ihtiyaçlarına göre şekillendirilir.

Şema Terapi’nin kökeni Kognitif Davranışçı Terapiye (KDT) dayansa da, bireyin geçmiş deneyimlerine ve bu deneyimlerin güncel düşünce ve davranışlar üzerindeki etkisine daha fazla odaklanır. Terapistler, bu süreçte bireyin içsel dünyası ve yaşantılarına derinlemesine değinirlerken, şemaların nasıl oluştuğunu ve güncel yaşamda nasıl devam ettiğini de ele alırlar.

Terapi sürecinde kullanılan teknikler, şemaların yakalanması, bu şemalara karşı koyma ve daha işlevsel alternatiflerin geliştirilmesini içerir. Özellikle, bireyin şemaları tanımasına yardımcı olacak duyuşsal, bilişsel ve davranışsal yöntemler terapinin en önemli yapı taşlarını oluşturur.

Uygulamalarda kullanılan bazı teknikler aşağıdaki gibidir:

 • Şema günlüğü tutma
 • Duygu ve düşünceyi saptama
 • Davranışsal deneyler
 • Bilişsel yeniden yapılandırma
 • Sandalye tekniği (iki sandalye çalışması)

Şema terapi yaklaşımının başarıya ulaşabilmesi için bireyin terapi sürecine aktif bir şekilde katılım göstermesi ve terapist ile sağlam bir iş birliği içinde olması gerekmektedir. Bu sayede terapi sürecinden alınan sonuçların daha kalıcı olması beklenir.

Teknik Amaç
Şema Günlüğü Tutarık Bireyin, kendi şemalarını günlük yaşamda fark etmesi ve değişim için farkındalık kazanması.
Duygu ve Düşünceyi Saptama Maladaptif şemaların ve düşüncelerin anında tespiti, bu anlık farkındalık sayesinde değişiklik yapma imkanı.
Davranışsal Deneyler Bireyin yeni davranışlar deneyimlemesi ve düşüncelerinin gerçekliğini test etmesi.
Bilişsel Yeniden Yapılandırma Maladaptif düşünce kalıplarını işlevsel olanlarla değiştirmek.
Sandalye Tekniği Duygusal çatışmaları ve iç çekişmeleri açığa çıkarmak ve çözümleme.

Şema Terapi Teknikleri Neler İçerir?

Şema terapi, bireyin çocukluk veya ergenlik döneminde edindiği ve yaşam boyu süren olumsuz yaşam kalıplarıyla (şemalarla) başa çıkabilmek için geliştirilmiş bir terapi yöntemidir. Bu psikoterapi biçimi, özellikle kronik duygusal problemleri olan kişiler için tasarlanmıştır ve kapsamlı bir yaklaşım sunar. Şema terapi teknikleri arasında farklı araçlar ve stratejiler bulunur; bunlar, bireyin şemalarını tanıması ve onlarla başa çıkmasına yardımcı olur.

Bu tekniklerden ilki, şema günlüğü tutmaktır. Bu yöntemle kişi, günlük yaşantısındaki olayları ve bu olayların şemalarını nasıl tetiklediğine dair farkındalığı artırır. Öğrenilen kalıpların ve düşünce yapılarının kaydını tutarak, terapist ve birey ortaklaşa çalışarak bu olumsuz kalıpların üstesinden gelmeye çalışır. Ayrıca, behavioral pattern breaking yani davranış kalıplarını kırma, bireyin eski, işlevsiz davranışlarını değiştirmeyi ve yerine sağlıklı alternatifler koymayı hedefler.

Önemli bir diğer teknik ise duygusal odaklı teknikler‘dir. Bu tekniklerle, bireyin duygusal yanıtı ve bu yanıta neden olan içsel şemalar üzerinde çalışılır. Kişi, negatif duyguları ve düşünceleri yerine atabileceği, olumlu ve işlevsel düşünce kalıplarını geliştirmeye yönlendirilir. Böyle bir değişiklik, uzun vadede bireyin özgüvenini ve yaşam kalitesini ciddi anlamda iyileştirebilir. Masallar ve metaforlarla çalışma ise, daha somut ve anlaşılabilir örneklerle, bireyin kendi içsel süreçlerini ve şemalarını gözlemlemesine imkan tanır.

Ayrıca, Şema terapi sürecinde öğrenilecek başka teknikler de bulunmaktadır. Örneğin;

 • Yeniden düzenleme: Kişinin geçmiş yaşantılarındaki ve şu anki davranışlarındaki desenleri gözden geçirip, bu desenleri olumlu yönde değiştirmek için çalışma yapılır.
 • Modlarla çalışma: Bireyin farklı durum, düşünce ve duygusal modları (içsel durumlar) üzerinde çalışarak, her bir modun bireyin yaşantısındaki etkisi analiz edilir ve yönetilmesine yardımcı olunur.
 • Sınırların belirlenmesi ve korunması: Kişisel sınırların belirlenmesi ve kişinin kendisi için sağlıklı olan sınırları koruması konusunda destek verilir.

İşte, Şema terapi sürecinde kullanılan temel tekniklerden bazıları bunlardır. Her bireyin ihtiyaç ve şemaları farklıdır; dolayısıyla her terapi seansının uygulamaları da bireyselleştirilerek kişiye özel bir yol çizilmektedir. Tablo aşağıda, bu tekniklerin genel bir özetini sunmaktadır:

Teknik Açıklama
Şema Günlüğü Olayların ve düşünce kalıplarının kaydedilmesiyle farkındalığın artırılması
Behavioral Pattern Breaking İşlevsiz davranış kalıplarını değiştirme ve sağlıklı alışkanlıklar geliştirme
Duygusal Odaklı Teknikler Duygusal yanıtlar ve içsel şemaların analiz edilmesi
Masallar ve Metaforlar Anlaşılır örneklerle içsel süreçlerin gözlemlenmesi

Şema Terapi Uygulamalarının Sonuçları Nelerdir?

Şema terapi, bireylerin geçmişteki zarar verici deneyimlerinden doğan ve günümüzdeki davranışlarına, duygularına ve ilişkilerine olumsuz etki eden kalıpları fark etmeleri ve değiştirmeleri için kullanılan psikolojik bir terapi yöntemidir. Şema terapinin uygulanmasında çeşitli teknikler kullanılır; bunların sonuçları ise kişinin duygu dünyasında önemli değişikliklere neden olabilir. Elde edilen başlıca sonuçlar arasında daha sağlıklı düşünce yapıları, iyileşen ilişkiler ve artan yaşam kalitesi bulunur.

Bu terapi türünde, odak nokta bireyin kendine zarar veren şemalarını yani yaşam kalıplarını dönüştürmekte ve genellikle çocukluk veya ergenlik dönemlerinde kök salmış olan, kişinin mevcut yaşantısını olumsuz etkileyen otomatik düşünce şekillerine müdahale etmektir. Uzman terapistler eşliğinde yapılan uygulamalar, bireylerin geçmişte oluşan ve günümüze uzanan duygusal yaralarının iyileştirilmesini amaçlar.

Şema terapi uygulamaları, aşağıdaki olumlu sonuçları beraberinde getirebilir:

 • Kişisel farkındalığın artması ve öz-anlayışın geliştirilmesi,
 • Kişiler arası ilişkilerde yıkıcı kalıpların fark edilmesi ve bu kalıpların değiştirilmesi,
 • Duygusal düzenleme yeteneğinin gelişmesi ve adaptif duygu ifade yollarının öğrenilmesi,
 • Kişinin kendine olan güveninin ve özsaygısının artması,
 • Psikolojik esnekliğin artışı ve stresle başa çıkma becerilerinin güçlenmesi.

Bu sonuçlar, bireyin günlük yaşamındaki etkileşimlerine doğrudan yansır ve daha mutlu, huzurlu bir yaşam sürme potansiyelini arttırır. Ayrıca, şema terapi uygulamaları, bireyin geçmişine sağlıklı bir perspektiften bakmasını sağlayarak, travmatik anıların üzerinden gelme ve bunları daha yapıcı bir şekilde yeniden yapılandırma konusunda oldukça etkilidir.

0 0 votes
Değerlendirme
guest
1 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Mustafa
Mustafa

Çok güzel bir yazı olmuş. Şema terapi tekniklerini anlamak ve en etkili tedavi sürecini geçirmek oldukça önemli. Ayrıca, makalenin sonunda Şema terapi uygulamalarının sonuçları hakkında da net verilerin yer alması oldukça aydınlatıcı. Teşekkürler

Boğaziçi Campus