Turizm ve Otelcilik Uzmanlığı Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Otel işletmeleri ekonomik amaçlarla kurulan ve insanın turizm olgusu içerisindeki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretim ve pazarlama faaliyetleri gösteren birimlerin yönetimi, organizasyonu ve benzeri tüm fonksiyonlarını inceleyen turizm işletmeleridir. Bu eğitim ile sizlere turizm ve otelcilik uzmanlığı hakkında sizlere kolaylık sağlayacak bazı yollar ve teknikler önererek üstesinden nasıl gelebileceğinizi anlatıyoruz.
Uluslararası standartlarda hazırlanmış bu program ile bir yönetici ya da iş adamı profilinde olan birinin ihtiyaç duyacağı bilgilerini edinmek ve bu bilgileri kullanma becerilerini geliştirmek isteyenler için harika bir fırsat sunuyoruz.
Bu eğitimde; turizm kavramı ve otelcilik konusunda gerekli olan bilgilere geniş bir açıdan bakma fırsatı yakalayacaksınız.

Turizmde Genel Bilgi

 • TURİZM ÜRÜNÜ VE ÖZELLİKLERİ
 • AMACINA GÖRE TURİZM VE TÜRLERİ
 • OTELCİLİK HİZMETLERİNDE ÜRÜN
 • OTELCİLİK SEKTÖRÜNDE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME VE KONUMLANDIRMA
 • OTELCİLİK HİZMETLERİNDE FİYAT
 • MALİYETE YÖNELİK FİYATLANDIRMA
 • TALEBE YÖNELİK FİYATLANDIRMA
 • REKABETE YÖNELİK FİYATLANDIRMA
 • OTELCİLİK HİZMETLERİNDE TUTUNDURMA KARMASI
 • REKLAM
 • KİŞİSEL SATIŞ
 • HALKLA İLİŞKİLER
 • SATIŞ TUTUNDURMA
 • OTELCİLİK HİZMETLERİNDE DAĞITIM KANALLARI
 • OTELCİLİKTE DOĞRUDAN DAĞITIM
 • OTELCİLİKTE DOLAYLI DAĞITIM
 • OTEL YÖNETİCİSİNİN GÖREV VE NİTELİKLERİ
 • OTEL YÖNETİMİNDE PERSONEL
 • OTEL YÖNETİMİNDE MUHASEBE
 • OTEL YÖNETİMİNDE ÖN BÜRO

Eğitmenler

Bulut Bağcı
Bulut Bağcı

Dünya Turizm Forum Enstitüsü Başkanı

Boğaziçi Campus