Eğitim Bilgileri

Resim analizi, çocukların dilini anlamayı, onların iç dünyalarını görebilmeyi ve böylelikle onların duygu ve düşüncelerini anlayabilmeyi sağlayan bir yöntemdir. Çocukların plansız, içlerinden geldiği gibi çizdiği resimler aslında çocukların iç dünyalarını yansıtır. Sözle ifade edemedikleri, anlamlandırıp anlatamadıkları duygu ve düşünceleri çocukların çizmiş olduğu resimlerde saklıdır. Bu resimler doğru bir şekilde analiz edildiğinde çocukların duygu, düşünce, istek ve gelişimleri hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Resim analizlerinde, çocuğun çizmiş olduğu resmi kağıda yerleştirme şekli, sayfayı kullanış şekli, kullandığı renkler, resmin içeriği gibi birçok detay resmi analiz etmede göz önünde bulundurulur. Tüm bu detaylar doğrultusunda çocuğun ruhsal durumu hakkında analizler yapılabilir ve bu analizler sonucunda gerek ebeveynler, gerek eğitmenler gerekse bu alanda uzman kişiler çocuğun gelişim sürecinde çocuğu daha iyi tanıyarak çocuğun ruhsal durumuna göre bir yaklaşım sergileyebilir. Resim analizi ile özel eğitim merkezleri, anaokulları ve kreşler, özel danışmanlık merkezleri, psikolojik danışma merkezleri ve hastanelerde çocuklar hakkında daha net bilgiler elde edilebilir. 

Eğitmenler

Dr. Abdurrahman Kendirci
Dr. Abdurrahman Kendirci

Öğretim Üyesi

Boğaziçi Campus