Nöropsikoloji Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Nöropsikolojik testler,  zihinsel ve psikolojik süreçleri beyin yapı ve süreçleriyle ilişkilendirerek ölçen psikometrik araçlardır. Nöropsikolojik ve psikiyatrik alanda yardımcı değerlendirme yöntemlerinden biri olarak kullanılırlar. Nöropsikolojik testler ile dikkat/ karmaşık dikkat, yürütücü işlevler, planlama, soyutlama, akıl yürütme, bellek, dil becerileri, görsel algısal ve görsel mekansal becerileri ölçeriz. Bu eğitimin amacı, ruh sağlığı alanında çalışan bireylere bu testleri uygulama, yorumlama ve raporlama becerisi kazandırmaktır. 

Eğitmenler

Prof. Dr. Hande Türker
Prof. Dr. Hande Türker

Nöroloji Profesörü

Boğaziçi Campus