Mesnevi Terapi Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Bireyler başlarına gelmiş olayları ya da içinde bulundukları şartları değiştiremezler, büyük bir oranda bunlar sabit kalmaktadır. Fakat olayların kişide yarattığı etki değiştirilebilir. Bu da olaylara bakış açısı değiştirilerek gerçekleştirilebilir. Kişinin olaylar karşısındaki tutumu, olaylara bakış açısı ve değerlendirmesi, olayın sonuçlarının kişinin hayatına nasıl etki edeceği ve yansıması kişinin kendi tercihidir. Kişi olaylar karşısında içinde bulunduğu durumun kötü yönleri yerine onda yarattığı ya da yaratabileceği olumlu yanlarını görmeyi tercih ederek bakış açısını değiştirdiğinde olayların onda yarattığı etki de büyük oranda olumlu yönde olacaktır. Mesnevi Terapi de bireylere bu bakış açısını kazandırmayı hedefleyen bir terapi yöntemidir. Mesnevi terapi yöntemi ile kişiye değiştiremeyeceği olaylara farklı anlamlar verebilmesi için kendi hikayesini yazma seçeneği sunulur. Böylelikle kişi kendi içselleştirdiği ve bastırdığı problemlerinin kaynağını görerek dışsallaştırabilir ve farklı bakış açıları ile çözüm yollarının daha görünür hale gelmesini sağlayabilir. Yani mesnevi terapi kısaca kişinin içsel sorunlarından kendini kurtarabilmesi için uygulanabilen hem psikolojik hem de tasavvufi yönü olan bir terapi yöntemidir.

Eğitim Konuları

  • Padişah, Cariye ve Kuyumcu Hikayesi
  • Terapi ve Mesnevi
  • Tacir ve Dudusu
  • Aslan, Kurt ve Tilki
  • Usta ve Şaşı Çırağı Hikayesi
  • Mesnevi Aynalama Tekniği
  • Mesnevide Benlik Fragmanları Tekniği
  • Mesnevide Duygusal Tansiyon Tekniği
  • NUMEROLOJİSıkça Sorulan Sorular
Mesnevi Terapi Nedir?

İnsan günlük yaşantısında sosyolojik ve psikolojik olarak etkilendiği birçok durum veya olaylar ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu tür durumlar ile karşılaşıldığında olaylar hakkında yapılacak değerlendirme o olaydan ne kadar ve ne şekilde etkilenileceğini, olayların ne şekilde ve nasıl bir sonuç doğuracağına kadar birçok hususu da yakından ilgilendirmektedir. Her insan kendi iç yapısı, yaşanmışlıkları ve hayat tecrübeleri veya karakteristik özellikleri kapsamında olayları değerlendirmektedir. Peki “mesnevi terapi nedir?” diye soracak olursak; mesnevi terapi tam olarak insanların başlarına gelen olaylara karşı bakış açılarını değiştirerek farklı açılardan bakmalarını sağlamayı ve olumsuz olarak görünen olayların olumsuz etkileri yerine olumlu etkilerine odaklanarak psikolojik açıdan en az derecede etkilenilmesini amaçlayan bir terapi yöntemidir. Mesnevi terapi yöntemi ile kişilerin içinde bulunduğu durumun ya da başlarına gelen bir olayın olumsuz etkileri yerine o durumun yaratabileceği olumlu etkileri görmeyi sağlayarak bakış açısı değişikliği ile büyük oranda kişide olumlu etki bırakmayı hedeflemektedir. Olayların olumlu etkilerini görmek tercih edildiğinde oluşan etki de büyük oranda olumlu olacaktır. Mesnevi terapi ile kişilere değiştiremeyeceği durumlara farklı anlamlar verebilmesi için kendi hikayelerini yazma seçeneği sunulmaktadır. Bu yöntem ile kişinin içselleştirdiği ve bastırdığı problemlerin kaynağını görmesi hedeflenmektedir. Sonuç olarak mesnevi terapi yöntemi kişinin içsel problemlerinden arınabilmesi için uygulanan hem psikolojik hem de tasavvufi yönü olan bir terapi yöntemidir.
Mesnevi Terapi Yorumlar

Mesnevi terapi yöntemi özellikle son dönemlerde oldukça ilgi gören bir terapi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Haliyle mesnevi terapi alan, mesnevi terapi konusunda eğitim alan ya da mesnevi terapi konusunda yazılan kitapları okuyan kişiler bu konuda çeşitli yorumlarda da bulunmaktadır. Mesnevi terapi yorumlar incelendiğinde bu konu ile ilgilenen kişiler psikolojik olarak çok daha farklı açılardan olayları değerlendirebildiklerini belirtmekte ve mesnevi terapi yöntemi tavsiyeler neticesinde birçok kişinin ilgisini çekmektedir.
Mesnevi Terapi Senai Demirci

Mesnevi terapi konusunda eğitim almak isteyen kişiler için alanında uzman kişilerden eğitim almak oldukça önem arz etmektedir. Mesnevi terapi konusunda uzman olan isimlerin başında da Dr. Senai DEMİRCİ gelmektedir. Mesnevi terapi ve Dr. Senai DEMİRCİ hakkında detaylı bilgi edinmek için kurumumuzla iletişime geçebilirsiniz.

Eğitmenler

Dr. Senai Demirci
Dr. Senai Demirci

Psikoterapist / Mesnevi Terapi Eğitmeni

Boğaziçi Campus