Eğitim Bilgileri

EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Türkçe karşılığı ile Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme demektir. Dr. Francine Shapiro tarafından geliştirilmiş olan EMDR tekniği, hiçbir ilaç kullanmadan uygulanan travma odaklı bir terapi yöntemidir. Kişi terapi esnasında uyanık bir vaziyette olur. EMDR tekniğinde danışanın, terapistin parmak hareketlerini gözleri ile takip etmesi söz konusudur. Böylelikle kişinin beyninin sağ ve sol yönleri uyarılır ve bu sayede kişinin kendisini rahatsız eden duygulara yoğunlaşması ve bu duyguların duyarsızlaştırılması sağlanır. EMDR tekniğinin amacı, kişide görülen korku, kaygı, endişe, öfke, depresyon, fobi gibi rahatsız edici duyguların arkasındaki travmatik olayları duyarsızlaştırarak kişiye bir tedavi uygulamaktır. Yapılan araştırmalara göre EMDR tekniği, travma sonrası stres bozukluklarının azaltılması veya ortadan kaldırılmasında son derece etkili bir terapi yöntemidir. Kısa sürede sonuç veren bir teknik olup sorunun kaynağına inerek çözdüğü için aynı zamanda kalıcı bir etki sağlamaktadır. EMDR tekniği kişilik bozukluğu, panik bozukluğu, kaygı bozukluğu, depresyon, rahatsız edici anılar, fobiler, performans kaygısı, yeme bozuklukları, stres ile başa çıkma, bağımlılıklar, cinsel ve/veya fiziksel taciz, davranım bozuklukları, özgüven bozuklukları, kompleks travma gibi birçok alanda kullanılabilmektedir. 
Sıkça Sorulan Sorular
EMDR Eğitimi

EMDR Eğitimi psikoloji ve insan sağlığı ile ilgili alanlarda çalışan profesyoneller tarafından alınan ve akut veya kronik ruhsal travmaya maruz kalmış veya yaşamış kişilerde yaşadıkları travmatik sürecin akabinde  iyileşme kaydedebilmek için uygulanan EMDR tekniklerini içeren bir eğitim türüdür. Bu eğitim psikoterapiyi barındıran bir tür olarak karşımıza çıkmaktadır.  EMDR; “Eye Movement Desensitization and Reporcessing” olarak karşılık bulan İngilizce kelime öbeklerinin baş harfleri alınarak adlandırılmıştır. Dilimizde ki karşılığı “Göz Hareketleri İle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme” manasını taşımaktadır. EMDR eğitimini başarıyla tamamlayan kişilere e-devletten sorgulanabilen üniversite onaylı sertifika verilmektedir. Bu sertifikayı alanlar kurumlarda veya bağımsız olarak EMDR uygulayıcılığını içeren seanslarda psikoterapi yapma yetkisini kazanmaktadır.
EMDR Uygulayıcı Eğitimi

Uygulamalı olarak düzenlenmiş olan EMDR Eğitimi sayesinde; günümüz dünyasında her geçen gün birçok insanı etkileyen ruhsal vakaların nasıl kısa sürede çözülebileceği kavranmaktadır. EMDR Temel Eğitimi ve EMDR Çocuk ve Ergen Temel Eğitimi olmak üzere iki kategori bulunmaktadır. Bunlar da iki ayrı düzeyde verilmektedir.

Yetişkinlerle çalışmak isterseniz 1. Düzey Temel Eğitimini aldıktan sonra uygulayıcı olabilmektesiniz. Çocuklarla çalışmak istememiz durumunda 1. Düzey Temel Eğitiminin ardından eğer, devam ederseniz 1. Düzey Çocuk ve Ergen Temel Eğitimini almayı müteakip uygulayıcı olabilmektesiniz.

Yetişkinlerle çalışmak isteyip EMDR sertifikalı terapist olmak hedefindeki uzmanlar 1. ve 2. Düzey Temel Eğitimlerini ve bireysel süpervizyonlarını tamamlamak zorundadırlar. Çocuklarla çalışmak isteyip EMDR sertifikalı terapist olmak hedefindeki uzmanlar 1. ve 2. Düzey Çocuk ve Ergen Temel Eğitimleri ile bireysel süpervizyonlarını tamamlamak zorundadırlar.
EMDR Sertifikası Nasıl Alınır?

EMDR eğitimi sertifikası almak için önce EMDR Eğitimi almak gerekmektedir. EMDR eğitimini almak; EMDR Avrupa tarafından kabul edilen EMDR 1.Düzey ve EMDR 2.Düzey temel eğitimlerinin tamamının alınmış olması demektir. Bunun yanı sıra: en az 50 seans EMDR uygulanmış olmalı; 25 danışan kişiye EMDR uygulanmalı; en az iki EMDR danışmanından 20 saatten az olmamak üzere klinik süpervizyon alınmış olmalı; süpervizyon seanslarından en az biri videoya çekilmiş veya süpervizör tarafından canlı izlenmiş süpervizyon olmalı; akredite olmuş bir EMDR Avrupa danışmanından EMDR’nin klinik pratikte kullanımına, klinik süpervizyona, profesyonel kimlik ve uygulamada etik konulara yönelik bir referans mektubu almış olmalı; mesleki uygulamalara yönelik ikinci bir referans mektubu alınmış olmalı; EMDR Türkiye Derneği üyesi olmak ve derneğe ücret ödemek gerekmektedir.

EMDR Eğitimi sonrası EMDR sertifikası olan uzmanların danışmanlık ve eğitmenlik konusunda akredite olmaları içinde bazı koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Danışman olarak akredite olmak isteyen bir “EMDR Terapisti” başvuru tarihinde en az 3 yıl deneyim kazanmış olmak durumundadır. Bununla beraber: farklı tanıları konan, karmaşıklık ve güçlükler içindeki danışan grubuna EMDR uygulamış olmak; 300 seans ve üzerinde EMDR uygulamak; 75 ve daha fazla hastaya EMDR uygulamış olmak; en az 20 saat olmak üzere EMDR klinik süpervizyonu vermiş olmak; EMDR Türkiye üyesi olmak; asgari 1 EMDR seansının, 1 bireysel ve 1 grup EMDR süpervizyonunun videosunu veya canlı seansını göstermek; EMDR danışman eğitimini almış olmak ve dahi belirlenen ücreti EMDR Türkiye derneğine ödemiş olmak EMDR danışmanı olmanın temel şartlarıdır.

EMDR Eğitimi aldıktan sonra EMDR danışman sertifikası da alan EMDR terapistlerinin uluslar arası eğitmen olabilmeleri için akreditasyon kriterleri ise şunlardır: ruh sağlığı alanında çalışabileceğinizi gösterir diplomanızın bir sureti ile EMDR Türkiye üyesi olduğunuzu gösterir belgeleri sunmak; klinik deneyimlerinizi görüntülü ispatlamak; EMDR danışman sertifikasını aldıktan sonra 2 yıl içerisinde akut ve kompleks travmalar ile kronik bozukluklara yönelik klinik tedavilerini bir EMDR eğiticisi aracılığıyla belgelemek; EMDR danışmanlık eğitimi aldığınıza ve süpervizörlük yaptığınıza dair belge sunmak; travma alanında profesyonel deneyim yaşamış olmak; sizi değerlendiren bir EMDR eğitimcisi tarafından öğretme deneyimlerinizin onaylanmış olması ile eğitim ve psikoterapi uygulamalarında “Etik duruş ve dürüstlük ilkesine” sadık ve EMDR Türkiye’nin etik ve profesyonel standartlarına bağlı kalacağınızı beyan etmek.
EMDR Terapi Eğitimi Kimler Alabilir?

EMDR Eğitimi almak için üniversitelerin ruh sağlığı ile ilgili bölümlerinden birinden mezun olmak en temel şarttır. Terapi eğitimlerine katılabilmek için psikoloji, psikiyatri, çocuk psikiyatrisi, psikiyatri hemşiresi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmetler ve aile terapisi bölümlerinden lisans mezun olmak ya da yüksek lisans mezunu olmak ve en az 2 sene, 25 olay ve 150 saat psikolojik danışmanlık, destek ve terapi ile uğraşmış olmak gerekmektedir. Eğitime katılan kişilerin bu süreçte aktif olarak mesleklerinde çalışmaları gerekir. İlgili bölümlerde son sınıf öğrencisi olanlar da bu eğitimi alma hakkına sahiptir. Ayrıca, son yıllarda travma mağduru kişilerde yaşanan artış yetişkin, çocuk veya ergen ruh sağlığı alanından çalışanlar için bir zorunluluk haline gelmektedir.
EMDR Eğitimi Nedir?

EMDR Eğitimi ruh sağlığı konusunda uzmanlara ilave yetenek ve çözüm önerileri sağlayan bir terapi eğitimidir. Teorik ve uygulama alanında temel ve ileri düzey eğitimleri, süpervizyonları, sık karşılaşılan vakaların alanlarına yönelik özel terapi metotları kapsamaktadır. Bu metotların başında da flash tekniği gelmektedir. Flash tekniği; danışanların geçmişte yaşadıkları olumsuz ve travmatik anıların yeniden gündeme gelmesini engelleyerek tedavi edilmesini sağlamaktadır.

Eğitim içeriğinde yer alan travma ile ilgili ruhsal rahatsızlıklar; travmalı hastaya yaklaşım metotları; travma sonrası stres bozukluğu ve tedavi yöntemleri; EMDR nedir ve tarihçesi; EMDR etki mekanizması; EMDR tedavisinin bileşenleri; EMDR hedef belirleme; güvenli alan oluşturma; öznel rahatsızlıkların değerlendirilmesi; bilişsel geçerliliğin değerlendirilmesi; Temel EMDR protokolü; EMDR seansları oluşturma; seans sonu sorunlarla mücadele; vaka örnekleri ve uygulamalar EMDR eğitimi konularının genel çerçevesini oluşturmaktadır.

Alınan EMDR eğitimi sonucunda: kişilik bozuklukları, panik ataklar, bağımlılıklar, kaygı ya da anksiyete, depresyon, yeme bozuklukları, kronik ağrılar, fobiler, travma sonrası stres bozukluğu, öz güven problemleri, sınav kaygısı, stresle başa çıkma, cinsel taciz, fiziksel taciz, cinsel işlev bozuklukları, rahatsız edici anılar gibi klinik uygulama alanlarına girmiş sorunların verimli ve hızlı bir şekilde tedavisinin sağlanması öngörülmektedir. Her EMDR eğiticisinin ihtiyacı olan çözüm üretme yeteneklerinin geliştirilmesi hususunda, eğitimlerin uygulama safhasında örnek olaylarda edinilen tecrübeler sayesinde karşılaşacağınız vakalarda başarı yüzdenizin artması hedeflenmektedir.

Yerleşim yerinin dışından gelen danışanlarının kısa sürede tedavi görmesi EMDR terapisine olan ilgiyi artırmaktadır. EMDR terapisi hızlı bir etkinlik sağlamaktadır. Bu EMDR eğitimi almış terapistin mesleki tatminini sağlarken aynı zamanda danışanların tavsiye olasılığını da artırmaktadır.

Eğitim ve danışmanlık firmamız tarafından Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana gibi nüfus yoğunluğunun daha fazla olduğu yerlerde konuşlu danışma merkezlerimizde EMDR eğitimi verilmeye devam etmektedir.
EMDR Eğitimi Fiyatları

EMDR Eğitimi fiyatları göreceğiniz eğitimin seviyesine ve niteliğine göre değişmektedir. Eğitim sonucunda katılımcılara uluslar arası onaylı “EMDR 1. (Temel) ve 2. (İleri) Düzey Eğitimi Tamamlama Belgesi” ile “EMDR Uygulayıcı Sertifikası” verilmektedir. Belge veya sertifikaların alınması da ücrete tabidir. Bu ücretler EMDR Derneği tarafından belirlenmektedir. Sertifikalı terapist, danışman ve eğitmen olmak da ayrı birer eğitim ve uygulama sürecini, akredite olma şartlarını ve belge ücretlerini ihtiva etmektedir. EMDR Eğitimi vb. alanlarda güncel fiyatlarımızı öğrenmek için iletişim numaralarımızı arayarak bilgi alabilirsiniz. Bunun dışında; danışma merkezlerimizde düzenlenen bireysel veya grup süpervizyonlarına makul ücretlerle katılımcıların katılımı da sağlanabilmektedir. Bireysel süpervizyonlarda ücretler daha yüksek olmakla beraber verimlilik daha üst seviyede olmaktadır.
EMDR Eğitimi Nereden Alınır?

EMDR Eğitimi; EMDR eğitimini başarıyla tamamlamış, yeterli seviyede uygulama yapmış, deneyimli ve güvenilir ruh sağlığı uzmanlarının çalıştığı yetkili bir eğitim veya danışmanlık kurumundan alınmalıdır. Eğitim programlarının içinde süpervizörlerle verilen seanslar yer almalıdır. Kurumumuz bu konudaki eğitmenlerini ve danışmanlarını akademik eğitim almış ve aktif olarak çalışan ve eğitim veren psikoloji ve psikiyatri alanındaki uzmanlardan seçmektedir. Bu sayede; kursiyerlere hem teorik hem pratik olarak yeterli düzeyde EMDR eğitimi sağlanmış olmaktadır. Seçilen bu uzmanlar; psikiyatristler, uzmanlığını tamamlamış psikologlar, klinik psikoloji alanında uzmanlığını yapmış psikolojik danışmanlar arasından özenle belirlenmektedir. İnteraktif olarak katılabileceğiniz eğitim programlarımızda EMDR eğitimi online olarak icra edilmekte ve dersler kaydedilmek suretiyle konu tekrarı imkanı ve dolaylı olarak eksiklerinizi gidermeniz hususunda size destek sağlanmaktadır.
EMDR Sertifikası Kimler Alabilir?

EMDR Eğitimi almış olan psikiyatri ve nöroloji uzmanları ile asistanları, psikologlar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları, acil tıp uzmanları, pratisyen hekimler, aile hekimleri, psikiyatri ve nöroloji hemşireleri, sosyal hizmet uzmanları, çocuk sağlığı ve gelişimi uzmanları, aile danışmanlığı yüksek lisansı ve psikoloji alanında yüksek lisans yapan profesyoneller EMDR sertifikası alabilmektedir. Teorik sınav ve pratik uygulamalarından geçer not alanlar EMDR eğitim sertifikası almaya hak kazanmaktadır. Eğitimin sertifikasyonu için EMDR eğitim sürecinde: teorik ve grup içi uygulama eğitimleri; çocuklarda ve ergenlerde EMDR uygulamaları; cinsel terapilerde EMDR kullanımı; grup süpervizyon eğitimleri; Flash EMDR tekniği uygulamaları ve ileri stabilizasyon ve EMDR’de ileri kognitif (bilişsel) müdahalelerini içine alan 1. ve 2. Düzey eğitimler ile süpervizyon seviyesinde seansları başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
EMDR Eğitimi Ne Kadar Sürüyor?

EMDR Eğitimi alınacak belge veya serifikalara bağlı olarak belirlenen sürelerde verilmektedir. Eğitimler birleşik olarak yapılabildiği gibi ayrı ayrı da açılabilmektedir. Sertifika için tüm eğitim süreçlerinden geçmek gerekmektedir. İlk önce 5 gün süreyle EMDR temel eğitimi: teorik dersler işlenmesi, video seansları ve role play yapılması; uygulamalı ve tartışmalı olarak grup çalışmaları yapılması suretiyle verilmektedir. EMDR protokolü de burada öğretilmekte ve süpervizyon hakkında bilgi sahibi olunması sağlanmaktadır. Daha sonra 1 gün süreyle çocuklarda EMDR uygulamaları işlenmektedir. Cinsel terapilerde EMDR kullanımı, vaka analizlerini de kapsayacak biçimde 1 gün sürmektedir. Ardından eğitime 20 gün ile 45 gün arasında bir ara verilmektedir. Bu aradan sonra 1 gün süreyle grup süpervizyonu yapılmaktadır. Duruma göre süpervizyon seansları birkaç kez daha tekrarlanabilmektedir. EMDR Eğitimi kapsamında yer alan süpervizyonlar eğitimin tamamlanmasından itibaren 1 yıllık süre içinde tamamlanmak durumundadır. Süpervizyon aşamasında kursiyerlerin tek tek belirli sayıda seans video ve ses kaydı sunma zorunluluğu vardır. Süpervizyon seanslarının tarihleri eğitim sırasında belirlenmektedir. Daha sonra 1’er gün süreyle Flash EMDR tekniği uygulamaları ve ileri stabilizasyon ile EMDR’de ileri kognitif müdahaleler teknikleri öğretilerek eğitim süresi tamamlanmaktadır.

Eğitmenler

Dr. Aykut Yıkın
Dr. Aykut Yıkın

Tıp Hekimi

Boğaziçi Campus