Eğitim Bilgileri

Eğiticinin eğitimi programı, beceri ve bilgisinin imkan sağladığı alanlarda kendisini daha da geliştirerek başarı sahibi bir eğitmen olmak isteyenlere bunun için tüm gerekli bilgileri kazandırmaya yönelik bir eğitim programıdır. Kurum ve kuruluşlarda eğitmen olarak çalışan ya da çalışmak isteyen kişilerin, bu alanda kendini geliştirmek isteyen tüm yöneticilerin ve yönetici adaylarının gelişimine katkı sağlaması için alması gereken eğitimlerden biridir. Eğiticinin eğitimi programı ile birlikte bireyler bilgi ve becerilerini karşı tarafa en doğru ve etkili şekilde nasıl aktarabilecekleri, etkin bir eğitim programı için içeriğin nasıl hazırlanması gerektiği gibi birçok konuda kapsamlı bir eğitim alırlar. Aynı zamanda eğitim esnasında sunum yapma becerilerinin gelişmesi, topluluk önünde etkili bir biçimde konuşma yapabilme gibi alanlarda da kendilerini geliştirebilecekleri bir eğitim görürler. Eğitimcilerin sahip olduğu bilgileri karşı tarafa daha etkili bir şekilde aktarabilmesi, konuşma yaptığı esnada ilgi ve odağı kendisinde toplayabilmesi, sunum esnasında doğru bir hitabet yaratabilmesi, öğretmek istediği bilgileri açıklayıcı bir şekilde ifade edebilmesi için, tüm bunların yollarını öğrenebilmesi için eğiticinin eğitimi programı mutlaka katılması gereken bir programdır.

Eğitmenler

Öztuna Norman
Öztuna Norman

Eğitim Uzman

Boğaziçi Campus