Çocuk Çizim Analizi ve Çocuk Objektif Testleri Eğitimi

Eğitim Bilgileri

Psikolojik değerlendirmelerde özellikle çizim testlerinin önemli bir boyutta olduğu görülmektedir. Özellikle çocuklarla çalışanlar için çok daha önem arz eden bir teknik karşımıza çıkmaktadır. Okul öncesinde veya ilkokul dönemlerinde çocuklara yaptırılan resimlerde de aynı şekilde bunların analizini yapabilmek oldukça önemlidir. Çizilen resimler ile bireyin ruh sağlığı arasında kurulan bir ilişki söz konusudur. Yani birey çizmiş olduğu resimde ruhsal yapısını yansıtmaktadır. Bu durum özellikle çocukların yapmış olduğu çizimlerde açık bir şekilde görülebilmektedir. Bu durumda çizilen resim, bireyin iç dünyasının yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. O resmin neden çizildiğinin, kullanılan renklerin, çizgilerin biçimlerinin tarzlarının, hepsinin bir anlamı bulunabilmektedir. Çizim testleri de bu noktada bireyin çizdiği resimlerde neyi ifade ettiğini, iç dünyasının bu resimlere nasıl yansıdığını görebilmek açısından kullanılan bir yöntemdir. Çocuklar, duygu ve düşüncelerini, problemlerini yetişkinler gibi açık bir şekilde dile getirip ifade edemezler. Bu nedenle çizimler aslında bizim çocuğu anlama, çocukla diyalog kurma noktamızdır. Çizim testleri sayesinde çocuğun iç dünyasına girebilir, onun hayal dünyasında neler olduğunun farkına varabiliriz. Kısaca çizim testleri, çocukları anlayabilmemizde, onların hayal dünyasına ulaşabilmemizde, onlarla daha sağlıklı iletişim kurabilmemizde son derece faydalı bir yöntemdir. 

Eğitmenler

Dr. Abdurrahman Kendirci
Dr. Abdurrahman Kendirci

Öğretim Üyesi

Boğaziçi Campus