Bağımlılık Terapisi

Eğitim Bilgileri

BAĞIMLILIK NEDİR?

Genel tanımıyla bağımlılık, haz veren ve içsel huzursuzluktan uzaklaşmayı sağlayan bir davranışın yaratmış olduğu olumsuz sonuçlara rağmen kontrolün kaybedilmesiyle birlikte sürekli olarak gerçekleştirilme halidir. .Psikiyatride tanımlanan bağımlılık türleri madde kullanımına bağlı bağımlılık (alkol, tütün, kafein, uyuşturucu maddeler) ve kumar bağımlılığı olarak sınıflandırılmaktadır. Fakat günümüzde bağımlılığın farklı göstergelerle de ortaya çıktığı görülmektedir. Örneğin, bilgisayar oyunu, internet ve sosyal medya bağımlılığı gibi bağımlılık türleri de günümüzde sıklıkla görülmektedir.

Bağımlılık Nasıl Ortaya Çıkar?

Bağımlılığa neden olan faktörler incelendiğinde bağımlılığın nedeni olarak tek bir etkenden söz etmek güçtür. Bağımlılık için birçok etken söz konusu olabilir. Psikolojik ve biyolojik etkenler bağımlılık sürecini etkilemektedir.İçsel sıkıntı, mutsuzluk, huzursuzluk, gerginlik gibi hislerden uzaklaşmak için keyif veren bir maddenin alınımı beyindeki haz alma merkezini harekete geçirir. Kişi aynı haz duygusunu yaşayabilmek için devamlı o keyif verici maddeyi kullanır.Birey bağımlı olma arzusuyla madde kullanmaya başlamaz; ancak maddeyi tekrarlayan biçimde kullandıkça madde kullanımı üzerindeki kontrolünü kaybeder böylece bir bağımlı haline gelmiş olur.

Bağımlılık Terapisi Nedir?

Bağımlılık terapisinde temel hedef kişinin bağımlılık yapıcı maddelerden ve davranışlardan kaçınmasını ve bağımlılığından dolayı yaşadığı fiziksel ve sosyal zararlardan kurtulmasını sağlamaktır. Her terapide olduğu gibi burada da danışan ile ortak çalışılmalıdır.Terapist Kişinin bağımlılığını tanımasına yardımcı olma , bağımlılıktan kurtulma yöntemlerini öğretme , kişiyi motive ve teşvik etme ,kişi madde kullanmayı sürdürüyorsa zarar azaltmayı öğretme , medikal tedavilerini düzenli sürdürmesini sağlamak , aile ile koordine çalışarak sağlıklı destek verilmesini sağlamak , riskli davranışlarını fark etmesini ve önlem almasını sağlama gibi görevleri üstlenir.

Bağımlılık Terapisi Eğitiminin Konu Başlıkları:

 • Bağımlılık nedir
 • Bağımlılığın nedenleri
 • Bağımlılık kuramları
 • Bağımlılık çeşitleri-sigara ve tütün bağımlılığı
 • Sigara ve tütün bağımlılığı tedavisi
 • Alkol bağımlılığı
 • Alkol bağımlılığı tedavisi
 • Madde bağımlılığı
 • Madde çeşitleri
 • Madde bağımlılığı alt kültürü
 • Madde bağımlılığı tedavisi
 • Kumar bağımlılığı
 • Kumar bağımlılığı tedavisi
 • Yeme bağımlılığı
 • Yeme bağımlılığı tedavisi
 • Alışveriş bağımlılığı
 • Davranışsal bağımlılık
 • Teknoloji bağımlılığı
 • Teknoloji bağımlılığının tedavisi süreci.
 • Bağımlılık Vaka Uygulamaları ( Süpervizyon )

Eğitmenler

Doç. Dr. Maral Kargın
Doç. Dr. Maral Kargın

Bağımlılık Terapisi

Boğaziçi Campus