İlişki ve Evlilik Danışmanlığı Eğitimi

Eğitim Bilgileri

 • İletişim Süreci Ve İletişim Nasıl Gerçekleşir?
 • İlişkilerde İletişimi Geliştirme Yöntemleri
 • İlişkilerde Bireyleri Tanıma Teknikleri
 • Yaşam Anlam Ve Amaçlarının İlişkilere Etkisi
 • İlişkilerde Farkındalık Kazanma
 • İlişkilerde Empati Kullanımı
 • İlişkilerde İletişim Aracı Olarak Dinleme
 • İlişkilerde Algı Süreci Yönetimi
 • İlişkilerde Temel Yaklaşım Kalıpları
 • İlişkilerde Atılgan Davranış ( Girişimcilik) Kazanımı
 • İlişkilerde Güven Geliştirme
 • İlişkilerde Çatışma Çözme Yaklaşımı
 • İlişkilerde Sen – Ben İletileri
 • Evlilik Öncesi Arkadaşlık Kurma Ve Arkadaşlık Geliştirme
 • Evlilikte Eş Seçme Ve Evliliğe Karar Verme 
 • Evlilik Süreci Ve Evliliğe Uyum Sağlama

Aile Yapısı

 • Aile Özellikleri
 • Aile Fonksiyonları
 • Aile Tipleri
 • Aile Yaşam Döngüsü 

Ailede İletişim Modelleri Ve İlişkiler

Eğitmenler

Boğaziçi Campus